LOCATION

Zoom Online | Download Zoom

LEARNING OBJECTIVES

 • Common fears and self-limiting beliefs that come up in podcasting and SQUASHING them
 • A high-level podcast launch road map, going over all the elements you’ll need for launch

SCHEDULE  

19:00 – 20:30 | 01/07/2020

Invite your friends

Hello! I’m Dana, creator and host of Creators in Saigon Podcast. I also run a podcast management business where I help people start, grow, manage, and monetize their podcasts!

I am using the knowledge and skills I’ve learned from doing my own highly ranking podcast here, as well as from helping my clients, to teach YOU how to start YOUR podcast:D

I am the ONLY podcast launch strategist and manager located in Saigon, Vietnam as of right now so don’t miss out on this rare opportunity!

For more similar topicsDOWNLOAD OUR APP

Khoá Học Data Visualization với Tableau

Data Visualization Là Gì?

 • Data Visualization, trong tiếng Việt có nghĩa là Trực quan hóa dữ liệu, là việc mô tả dữ liệu một cách đơn giản nhất dưới dạng các hình ảnh trực quan như bảng, đồ thị, biểu đồ.

Tại Sao Cần Học Data Visualization?

 • Data Visualization giúp bộ não con người dễ hiểu dữ liệu hơn và trực quan hóa cũng giúp dễ dàng phát hiện các mẫu, xu hướng và ngoại lệ trong các nhóm dữ liệu.
 • Data Visualization có thể giúp đặt câu hỏi đúng và làm cho dữ liệu trở nên dễ nhớ hơn đối với các bên liên quan. Nó được sử dụng để tác động đến việc ra quyết định.

Kết Quả:

Sau khóa học Data Visualization, học viên sẽ:

 • Tạo thành công cho riêng mình 1 bảng Dashboard bằng Tableau
 • Sử dụng thành thạo các chức năng trong Tableau
 • Tạo được các bộ lọc nâng cao và tiện dụng trong việc xem số liệu
 • Tìm hiểu và biết cách ứng dụng các dạng biểu đồ vào
 • Báo cáo cho đúng chuẩn và chuyên nghiệp
 • Biết cách chọn lọc các chỉ số quan trọng để tạo ra một báo cáo có ý nghĩa, ứng dụng vào thực tế

 5.500.000,0

20 in stock

ORGANIZER

ABOUT SMARTR:

SmartR (i.e. pronounced SMARTER) combines cutting-edge technology and excellent customer service to provide personalized training programs for each individual and organization.
“Our mission is to improve
Vietnamese productivity to

 exceed global standards”

More FREE Online and In-Person Courses in our Learn SmartR App

Learn SmartR App is one of SmartR’s applications that apply personalizing techniques to help users proactively choose study times, locations and subjects. 


With a variety of courses including soft skills and hard skills, implemented both as long-term and short-term models, Learn SmartR is appropriate for students and working professionals. The lessons are taught in both English and Vietnamese. Classes are FREE or start as low as 5 USD.


You can upskill yourself with subjects such as:

 • Business courses including Public Speaking, Time Management, Leadership or Sales
 • Learning language courses like English for Communication, Business English or English for specific purposes 
 • Personal development courses like Growth Under Uncertainty, Leading with Emotional Intelligence or Starting your own Podcast
 • And much more

Connect with Us

JOIN for free
CHOOSE the classes that fit you
IMPROVE your skills
ADVANCE your career

Close Bitnami banner
Bitnami