LOCATION

Zoom Online | Download Zoom

LEARNING OBJECTIVES

  • Common fears and self-limiting beliefs that come up in podcasting and SQUASHING them
  • A high-level podcast launch road map, going over all the elements you’ll need for launch

SCHEDULE  

19:00 – 20:30 | 01/07/2020

Invite your friends

Hello! I’m Dana, creator and host of Creators in Saigon Podcast. I also run a podcast management business where I help people start, grow, manage, and monetize their podcasts!

I am using the knowledge and skills I’ve learned from doing my own highly ranking podcast here, as well as from helping my clients, to teach YOU how to start YOUR podcast:D

I am the ONLY podcast launch strategist and manager located in Saigon, Vietnam as of right now so don’t miss out on this rare opportunity!

For more similar topicsDOWNLOAD OUR APP

Đón Nhận Thay Đổi Cùng Thông Minh Cảm Xúc

Thời gian qua, đại dịch Covid-19 đã mang đến nhiều biến đổi lớn trong cuộc sống của mỗi cá nhân, công việc thường ngày có nhiều xáo trộn về thời gian, không gian và cảm xúc của chúng ta dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, bất an. Trước những chuyển biến tích cực của dịch bệnh, chúng ta đã sẵn sàng chuẩn bị quay lại môi trường công sở, tiếp tục vượt qua nhiều thử thách để thích nghi với những điều “bình thường mới".

“The only constant is change" (tạm dịch: Chỉ biến đổi là bất biến) - câu nói tưởng chừng rất mâu thuẫn lại phù hợp cho bối cảnh hiện nay. Cũng chính từ thực tế này, việc chăm sóc tinh thần và nội lực trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Rèn luyện Thông minh Cảm xúc (EQ) hay khả năng nhận thức tâm trạng, quản lý cảm xúc sẽ giúp chúng ta cảm thấy tích cực, tự tin và bình tâm hơn. Tuy nhiên, làm thế nào để có nền tảng EQ vững vàng? Đâu là những phương pháp rèn luyện EQ thực tế, hiệu quả và có thể duy trì lâu dài? Với những anh chị đã hành nghề hay tham gia đào tạo khai vấn (coaching), EQ vẫn là một công cụ hữu ích giúp phát huy tối đa kỹ năng và nội lực của người khai vấn.

Đội ngũ các chuyên gia khai vấn (coaches) chuyên nghiệp của LCV - đơn vị đi đầu tại Việt Nam trong đào tạo Thông minh Cảm xúc và khai vấn - sẽ chia sẻ những thông tin hữu ích về việc thực hành và trau dồi Thông minh Cảm xúc theo các nội dung:

  1.  Lợi ích và tầm quan trọng của Thông minh Cảm xúc
  2.  Nền tảng và phương pháp rèn luyện Thông minh Cảm xúc
  3.  Lộ trình đào tạo Thông minh Cảm xúc tại LCV

 0,0

49 in stock

ORGANIZER

ABOUT SMARTR:

SmartR (i.e. pronounced SMARTER) combines cutting-edge technology and excellent customer service to provide personalized training programs for each individual and organization.
“Our mission is to improve
Vietnamese productivity to

 exceed global standards”

More FREE Online and In-Person Courses in our Learn SmartR App

Learn SmartR App is one of SmartR’s applications that apply personalizing techniques to help users proactively choose study times, locations and subjects. 


With a variety of courses including soft skills and hard skills, implemented both as long-term and short-term models, Learn SmartR is appropriate for students and working professionals. The lessons are taught in both English and Vietnamese. Classes are FREE or start as low as 5 USD.


You can upskill yourself with subjects such as:

  • Business courses including Public Speaking, Time Management, Leadership or Sales
  • Learning language courses like English for Communication, Business English or English for specific purposes 
  • Personal development courses like Growth Under Uncertainty, Leading with Emotional Intelligence or Starting your own Podcast
  • And much more

Connect with Us

JOIN for free
CHOOSE the classes that fit you
IMPROVE your skills
ADVANCE your career

Close Bitnami banner
Bitnami